Svarbios datos

2015 rugpjūčio 31d.

 

2015 rugsėjo 16 d.

 

2015 rugsėjo 25 d.

  2015 rugsėjo 30 d.

 2015 spalio  15d. 

 

 

2015- spalio 20d.

Straipsnių pateikimo paskutinė diena

 Pranešimai dėl straipsnių atitikimo numatytiems reikalavimams (recenzijų pateikimas)

Paskutinė ištaisytų straipsnių pateikimo diena

 Pranešimas apie straipsnių priėmimą

Dalyvių, pateikusių straipsnius, registracija ir registracijos mokesčio sumokėjimo paskutinė diena

Dalyvių, nepateikusių straipsnius,  registracija ir registracijos mokesčio sumokėjimo paskutinė diena