Dalyvavimas

Registracija vyksta konferencijos internetinėje svetainėje – www.LEA2015.ef.vu.lt

Straipsniai bus publikuojami elektroniniame konferencijos leidinyje.

Konferencijos dalyvio mokestis:

Dalyviui, pateikiančiam straipsnį ir skaitančiam pranešimą – 30 Eur.

Dalyviui, pateikiančiam straipsnį ir nedalyvaujančiam konferencijoje – 20 Eur.

Dalyviui, nepateikiančiam straipsnio ir dalyvaujančiam konferencijoje – 10 Eur.

Konferencijos dalyvio mokestį prašome sumokėti

Gavėjas:

Adresas:

Bankas:

Banko adresas:

Sąskaitos numeris (IBAN):

SWIFT:

Mokėjimo paskirtis:

Vilniaus Universitetas

Universiteto 3, Vilnius, Lietuva

AB SEB bankas

Gedimino pr.12, Vilnius, Lietuva

LT24 7044 0600 0110 1392

CBVI LT 2X

Ekonomikos fakulteto, LEA konferencijos mokestis, 2015 (prašome pavedime taip pat nurodyti pavardę, vardą asmens, už kurį mokama)

Užsiregistravę konferencijos dalyviai atsiunčia skenuotą pavedimo kopiją el. pašštu: LEA2015@ef.vu.lt
Į konferencijos mokestį įeina registracija, kavos pertraukos ir konferencijos medžiaga. Apgyvendinimas ir kelionių iššlaidos į konferencijos mokestį neįskaitomos.

Kilus klausimams kreipkitės

Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, Vilnius
Telefonai: +370, +370
www.LEA2015.ef.vu.lt
LEA2015@ef.vu.lt